První pomoc ve firemním prostředí – dotazník

--> -->

Prezenční školení v době zdravotních opatření, také online výuka

Prezenční kurzy nadále pořádáme v našem školícím centru ve Vážní ulici i v době zdravotních omezení. Výuka probíhá v dostatečně větraném prostoru, upřednostňujeme menší skupinky školených osob. Samozřejmostí je dezinfekce v areálu firmy. V případě zájmu účastníků školíme i online. Online školení umožňuje živý video přenos výkladu, hlasovou komunikaci mezi účastníky a lektorem, přenos pracovní plochy a je tak plnohodnotnou náhradou prezenční výuky jako pro kratší tak celodenní kurzy. --> -->

Školíme v PRAZE

Nabízíme výuku počítačových dovedností také v Praze. V katalogu kurzů jsou zveřejněny všechny termíny pražských kurzů. Máte-li to do Hradec Králové daleko, přihlaste se na kurz do Prahy. Těšíme se na vás. --> -->

Jsme úspěšní. O naše kurzy je v POVEZ II zájem.

O vzdělávání v odborných IT kurzech u SoftGate je zájem. Radujeme se z úspěšně podaných nabídek v rámci POVEZ II a realizujeme několik zajímavých projektů.   – Pokročilé nástroje MS Access pro řízení výroby – Analýza a propojování dat o projektech s využitím vhodných SW nástrojů (pokročilé nástroje MS Excel a MS Access) – Analýza dat pomocí SQL dotazování – Využití pokročilých nástrojů MS Excel k analýze firemních dat a jejich interpretaci   Chcete-li vzdělávat sebe či své zaměstnance, spojte s námi síly. Budeme Vám nápomocni již v přípravné fázi žádosti o dotaci. --> -->

Vytěžte maximum z Vašich mobilních zařízení

Připravili jsme pro Vás zcela nové kurzy zaměřené na efektivní využívání mobilních zařízení, jako notebook, tablet, chytrý telefon a další. Naučte se je mezi sebou propojovat a využívat maxima z funkcionalit, které nabízí.

Kurzy jsou určeny jak pro ty, kdo se k nákupu chytrého telefonu případně jiných zařízení teprve chystají, tak pro ty, kteří již aktivně zařízení využívají (na platformě Apple, Android, Windows 10) a rádi by se zdokonalili a zjistili, co všechno se dá pomocí mobilních zařízení vytvářet.

 

"Efektivně využívat mobilní zařízení pro práci i pro zábavu" – to je motto nových kurzů v kategorii "On-line kancelář".

--> -->

POVEZ II – příjem žádostí zahájen

Program na Podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), který administrují Úřady práce a z něhož lze získat podporu na odborná školení, pokračuje i v novém programovém období. Žádosti se přijímají od 31. 3. 2016. Dokumenty potřebné k podání žádnosti naleznete zde.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ

•       Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)

•       15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele

•       Zapojení potenciálních nových zaměstnanců

•       Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+

•       Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti

•       Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

--> -->

Dotace na vzdělávání zaměstnanců z OPZ

Zajímavou možností, jak získat finance pro krytí vzdělávacích aktivit ve firmách, bude výzva 03_16_043 "Podnikové vzdělávání" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Předběžně je vyhlášení této kolové výzvy očekáváno 15.6.2016, termín pro předkládání projektů je prozatím stanoven na 31.8.2016.

Zaměstnavatelé mohou získat finanční prostředky na další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, mj. v oblasti IT.

Finanční alokace výzvy je očekávána ve výši 1,5 mld Kč.

Bližší informace přineseme opět zde v novinkách.

--> -->