Průběh tréninku

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně.

 

Příprava vzdělávací akce

 • Úvodní seznámení s klientem (telekonference, osobní schůzka).
 • Analýza současného stavu – zjištění aktuálních znalostí cílové skupiny (MojeZnalosti.CZ).
 • Určení cílů vzdělávací akce.
 • Návrh vzdělávací akce (počet a druh kurzů, časová dotace kurzů, úroveň).
 • Individuální požadavky zadavatele a jejich zapracování do osnovy pro každý kurz.
 • Upřesnění harmonogramu, místa realizace, technického a lektorského zajištění akce.

Prezenční školení

 • Vhodné výukové metody, jejich kombinace a střídání.
 • Dostatečné množství praktických cvičení během školení.
 • Vhodně sestavené výukové materiály.
 • Odborné znalosti a osobnostní předpoklady lektorského týmu.
 • Využívání pomůcek během školení (funkční notebooky, flipchart, plátno, dataprojektor).
 • Předvídání možných rizik a jejich eliminace.

Vyhodnocení a zpětná vazba

 • Během kurzu (dotazy, atmosféra, neformální komunikace s účastníky o přestávkách).
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku účastníky kurzu po jeho ukončení.
 • Porovnání znalostí cílové skupiny před prezenčním školením a po jeho absolvování (otestování pomocí MojeZnalosti.CZ).
 • Změření efektu prezenčního školení.
 • Zhodnocení vzdělávací akce lektorem.

Navazující výuka

 • Interaktivní on-line výuka s časovým odstupem po realizaci kurzu (SkolimeNazivo.cz).
 • E-mailová podpora účastníků prezenčního kurzu.

Máte vlastní představu o Vašem firemním tréninku?
Zašlete nám své požadavky.

  NAPIŠTE NÁM SVÉ POŽADAVKY

  Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

  SoftGate, s. r. o.

  IČ: 28762908
  DIČ: CZ28762908
  VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
  500 03 Hradec Králové
   
  VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
  500 03 Hradec Králové