Příprava na ECDL

„Evropský počítačový řidičák“ neboli European Computer Driving Licence (ECDL) je původně evropský projekt, který prostřednictvím jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah a současně nabízí objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (ECDL testy). Výhody konceptu jsou mezinárodní standardizace, jednotná a objektivní metodika, nezávislost na výrobcích technologického a softwarového vybavení, měřitelnost a praktičnost (ověřování znalostí je praktické).

 

Naše společnost se zaměřuje na přípravu uchazečů na ECDL testy, skrze speciálně připravené prezenční vzdělávací kurzy. Nejsme testovacím střediskem konceptu ECDL, následné zkoušky si tedy uchazeči složí u některého z akreditovaných testovacích středisek (jejichž seznam nalezne na webu ecdl.cz).

 

Přípravu uchazečů na ECDL testy poskytujeme pro následující programy a moduly.

Jeden z nejméně obtížných modulů. Zaměřen na:
 • dovednosti spojené s ovládáním počítače,
 • základní práci s operačním systémem a se soubory.
Sylabus M2
Praktický modul určený pro širokou veřejnost.
 • Zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů.
Sylabus M3
Mírně obtížný, praktický modul určený pro širokou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní principy práce s tabulkami,
 • jejich využití v běžné praxi.
Sylabus M4
Středně obtížný, praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost.
 • Zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání.
Sylabus M5
Mírně obtížný, praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost.
 • Zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací.
Sylabus M6
Jeden z nejméně obtížných modulů, určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický.
 • Zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou.
Sylabus M7
Středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky,
 • používání jednoduchých funkcí grafických editorů.
Sylabus M9
Středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy spojené s publikováním na internetu,
 • tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek.
Sylabus M10
Částečně praktický a částečně teoretický, mírně obtížný modul určený pro širokou veřejnost.
 • Věnuje se základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě.
Sylabus M12
Středně obtížný, převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů,
 • základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů.
Sylabus M13
Mírně obtížný, převážně praktický modul určený pro širokou veřejnost.
 • Zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu.
Sylabus M14
Praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů.
Sylabus AM3
Praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty.
Sylabus AM4
Praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání.
Sylabus AM5
Praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na přípravu pokročilých prezentací.
Sylabus AM6
Středně obtížný, převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií,
 • principy archivace fotografií a práce s metadaty,
 • použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií.
Sylabus DF1
Praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi,
 • použití specializovaných grafických editorů,
 • práci s obrazovými vadami,
 • RAW formáty,
 • konverze souborových fotografických formátů a další.
Sylabus DF2
Středně obtížný, převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií,
 • používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu,
 • tvorbu prezentací a tisk fotografií.
Sylabus DF3

  On-Line TEST ZNALOSTÍ

  Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

   OBJEDNEJTE SE NA ZKOUŠKU ECDL

   Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

   SoftGate, s. r. o.

   IČ: 28762908
   DIČ: CZ28762908
   VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
   500 03 Hradec Králové
    
   VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
   500 03 Hradec Králové