Základy tvorby SQL dotazůN

Naučte se vytvářet základní SQL dotazy a začněte pomocí nich analyzovat svá data.

Na kurzu se naučíte:

SQL server

 • Edice
 • Instance

Management studio

 • Nastavení oprávnění
  • Windows účty
  • Server účty
  • Role
 • Designéry
  • Tabulky
   • Datové typy
  • Dotazy – Query editor

Manipulace s daty - DML (Data Manipulation Language)

 • Výběr dat - SELECT
  • Základní konstrukce
  • Filtrování - WHERE
   • Operátory porovnávání
   • Logické operátory - AND, OR, NOT
   • Vyhledání v řetězci - LIKE
   • Výčet hodnot - IN
   • Rozsah hodnot - BETWEEN
   • Testování existence hodnoty - IS NULL
   • Testování existence řádků - EXISTS
  • Řazení - ORDER BY
  • Odebrání duplicit - DISTINCT
  • Omezení počtu řádků - TOP
  • Spojování výsledků dotazů - UNION
  • Změna datového typu - CAST a CONVERT
 • Vestavěné funkce
  • skalární - jednořádkové
  • agregační - víceřádkové
   • Oddíly výsledků - OVER
  • Seskupování dat - GROUP BY
   • Filtrování seskupených dat - HAVING
  • Dotazy nad více tabulkami - JOIN
  • Vkládání dat - INSERT
  • Úprava dat - UPDATE
  • Mazání dat DELETE
  • Proměnné

Transakce

Manipulace se strukturou - DDL (Data Definition Language)

 • Dočasné tabulky
 • Uložené pohledy - VIEW
 • Uložené funkce - FUNCTION
  • skalární
  • tabulkové
 • Uložené procedury - PROCEDURE

Export a Import dat

Připojení externích programů k SQL Serveru

 • MS Excel
 • MS Access

Zálohování

Rozsah

 • 24 vyučovacích hodin
 • lze individuálně upravit

ÚROVEŇ

 • pokročilá

CENA ZA OSOBU

 • od 6 990 Kč bez DPH

Termíny otevřených kurzů

 • Nevyhovuje vám celodenní kurz? Vyzkoušejte naše online školení ŠkolímeNaživo.cz

  Chci on-line kurz

  NAPIŠTE NÁM, O JAKÝ ON-LINE KURZ MÁTE ZÁJEM


OBJEDNEJTE SI KURZ


SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové