Jsme úspěšní. O naše kurzy je v POVEZ II zájem.

O vzdělávání v odborných IT kurzech u SoftGate je zájem. Radujeme se z úspěšně podaných nabídek v rámci POVEZ II a od léta 2016 realizujeme několik zajímavých projektů.

 

– Pokročilé nástroje MS Access pro řízení výroby

– Analýza a propojování dat o projektech s využitím vhodných SW nástrojů (pokročilé nástroje MS Excel a MS Access)

– Analýza dat pomocí SQL dotazování

– Využití pokročilých nástrojů MS Excel k analýze firemních dat a jejich interpretaci

 

Chcete-li vzdělávat sebe či své zaměstnance, spojte s námi síly. Budeme Vám nápomocni již v přípravné fázi žádosti o dotaci

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové