MojeZnalosti.CZ

Portál MojeZnalosti.CZ je univerzálním nástrojem pro testování znalostí zákazníků, zaměstnanců a dalších osob – uživatelů ICT. V portálu máme pro naši výukovou činnost připravené otázky z témat, která vyučujeme (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook a další). Při testování vyplní uchazeči test a obratem získá jak on tak my vyhodnocení úspěšnosti jím vložených odpovědí. Vyhodnocení u každého testovaného uživatele představuje procentní skóre, kterého dosáhl v rámci testu z daného tématu.

 

Otestujeme tak každého účastníka kurzu s minimálními časovými a finančními náklady. Jedná se o námi vytvořenou testovací platformu v internetovém prohlížeči (tedy bez nutnosti jakékoliv instalace software) se zaměřením na počítačové kurzy. Testovaná osoba potřebuje pouze připojení na internet, nemusí nikam jezdit ani nepotřebuje mít další speciální vybavení. Přihlašovací údaje do portálu mu vygenerujeme, nebo je má z předchozího využití systému. Náš portál obsahuje již předpřipravené testy z nejběžnějších kancelářských aplikací a prostředí MS Windows nebo testy připravíme přímo na přání zákazníka, na základě tématu školení, o něhož má proběhnout ověření znalostí.

 

Účastníky je možné otestovat opakovaně (před zahájením kurzu – vstupní „ex ante“ otestování, v průběhu kurzu – pro sledování efektivity výuky a po zakončení kurzu „ex post“ – pro zjištění dopadu školení na účastníky kurzu). Výsledky každého účastníka se ukládají do systému, tudíž je možné následně zjistit, v jaké oblasti účastníci nejčastěji chybují a následně výuku zacílit přímo na konkrétní téma.

 

Ověřování znalostí probíhá formou testu (a, b, c, d) a není třeba žádného hodnotitele, systém vše vyhodnotí sám a účastník kurzu vidí svůj výsledek ihned po dokončení testu. Testy je možné opakovat bez komplikací, protože se otázky generují náhodně pro každý test a uchazeč musí vždy prokázat svou znalost daného tématu (není možné se některý test naučit zpaměti).

 

Testy jsou tvořeny našimi lektory, kteří mají s vedením kurzů dlouhodobé zkušenosti a vědí na která témata se zaměřit a jak naformulovat otázky.

 

  On-Line TEST ZNALOSTÍ

  Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

   OBJEDNEJTE SE NA ZKOUŠKU ECDL

   Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

   SoftGate, s. r. o.

   IČ: 28762908
   DIČ: CZ28762908
   VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
   500 03 Hradec Králové
    
   VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
   500 03 Hradec Králové