POVEZ II – příjem žádostí zahájen

Program na Podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), který administrují Úřady práce a z něhož lze získat podporu na odborná školení, pokračuje i v novém programovém období. Žádosti se přijímají od 31. 3. 2016. Dokumenty potřebné k podání žádnosti naleznete zde.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ

•       Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)

•       15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele

•       Zapojení potenciálních nových zaměstnanců

•       Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+

•       Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti

•       Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

--> -->