Dotace na vzdělávání zaměstnanců z OPZ

Zajímavou možností, jak získat finance pro krytí vzdělávacích aktivit ve firmách, bude výzva 03_16_043 "Podnikové vzdělávání" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Předběžně je vyhlášení této kolové výzvy očekáváno 15.6.2016, termín pro předkládání projektů je prozatím stanoven na 31.8.2016.

Zaměstnavatelé mohou získat finanční prostředky na další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, mj. v oblasti IT.

Finanční alokace výzvy je očekávána ve výši 1,5 mld Kč.

Bližší informace přineseme opět zde v novinkách.

--> -->