Znalostní audit

Znalostní audit

  • Otestování cílové skupiny „ex-ante“ (před fyzickou realizací školení).
  • Zjištění aktuálního stavu znalostí v cílové skupině.
  • Rozřazení účastníků dle úrovně do homogenních skupin.

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové