Vyhodnocení a zpětná vazba

Vyhodnocení a zpětná vazba

  • Během kurzu (dotazy, atmosféra, neformální komunikace s účastníky o přestávkách).
  • Vyplnění hodnotícího dotazníku účastníky kurzu po jeho ukončení.
  • Porovnání znalostí cílové skupiny před prezenčním školením a po jeho absolvování (otestování pomocí MojeZnalosti.CZ).
  • Změření efektu prezenčního školení.
  • Zhodnocení vzdělávací akce lektorem.

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové