Příprava vzdělávací akce

Příprava vzdělávací akce

  • Úvodní seznámení s klientem (telekonference, osobní schůzka).
  • Analýza současného stavu – zjištění aktuálních znalostí cílové skupiny (MojeZnalosti.CZ).
  • Určení cílů vzdělávací akce.
  • Návrh vzdělávací akce (počet a druh kurzů, časová dotace kurzů, úroveň).
  • Individuální požadavky zadavatele a jejich zapracování do osnovy pro každý kurz.
  • Upřesnění harmonogramu, místa realizace, technického a lektorského zajištění akce.

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové