Prezenční školení

Prezenční školení

  • Vhodné výukové metody, jejich kombinace a střídání.
  • Dostatečné množství praktických cvičení během školení.
  • Vhodně sestavené výukové materiály.
  • Odborné znalosti a osobnostní předpoklady lektorského týmu.
  • Využívání pomůcek během školení (funkční notebooky, flipchart, plátno, dataprojektor).
  • Předvídání možných rizik a jejich eliminace.

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové