ZKOUŠKA

4. ZKOUŠKA

  • Testy probíhají v akreditované testovací místnosti.
  • Účastník se prokáže platným průkazem totožnosti.
  • Testování je jednotné a standardizované, probíhá objektivně, nezávisle na typu SW prostředí. Testové otázky jsou losovány z pravidelně aktualizované databáze otázek.
  • Testování je praktické a účastník skládá test za použití počítače.
  • Zadání testů obdrží v papírové podobě.
  • Během zkoušky je zakázáno používat jakékoliv pomocné materiály.
  • Úroveň Advanced je možno skládat bez předchozího testování z modulů Core.
  • Testy lze skládat za standardních nebo za ztížených podmínek.

 

 
Standardní podmínky
Ztížené podmínky*
 
ECDL Core
(vč. ECDL Digitální fotografie)

časový limit 45 minut

úspěšnost 75%

Časový limit 30 minut

Úspěšnost 90%

 
ECDL Advanced

Časový limit 60 minut

Úspěšnost 75%

Časový limit 45 minut

Úspěšnost 90%

 

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové