Výzva 54 pro organizační složky státu

  • Na vzdělávání zaměstnanců ve vybraných organizačních složkách státu a jimi (z)řízených institucích (taxativní seznam oprávněných žadatelů bude uveden ve Výzvě)
  • Finanční alokace 800 milionů Kč
  • Výzva bude vyhlášena 1. 6. 2016
  • Žádosti bude možno předkládat do 31. 5. 2018 … je poměrně dost času
  • Žádat o dotaci se bude elektronicky v aplikaci MS2014+

SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové