Moduly a platformy

Jeden z nejméně obtížných modulů. Zaměřen na:
 • dovednosti spojené s ovládáním počítače,
 • základní práci s operačním systémem a se soubory.
Sylabus M2
Nabízené testovací platformy:

Windows 10

Praktický modul určený pro širokou veřejnost.
 • Zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů.
Sylabus M3
Nabízené testovací platformy:

MS Word 2010

MS Word 2013

Mírně obtížný, praktický modul určený pro širokou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní principy práce s tabulkami,
 • jejich využití v běžné praxi.
Sylabus M4
Nabízené testovací platformy:

MS Excel 2010

MS Excel 2013

Středně obtížný, praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost.
 • Zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání.
Sylabus M5
Nabízené testovací platformy:

MS Access 2010

MS Access 2013

Mírně obtížný, praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost.
 • Zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací.
Sylabus M6
Nabízené testovací platformy:

MS PowerPoint 2010

MS PowerPoint 2013

Jeden z nejméně obtížných modulů, určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický.
 • Zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou.
Sylabus M7
Nabízené testovací platformy:

MS Outlook 2010

MS Outlook 2013

Středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky,
 • používání jednoduchých funkcí grafických editorů.
Sylabus M9
Nabízené testovací platformy:

Photoshop CS6

Gimp 2.8

Středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy spojené s publikováním na internetu,
 • tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek.
Sylabus M10
Nabízené testovací platformy:

KompoZer

PSPad

Částečně praktický a částečně teoretický, mírně obtížný modul určený pro širokou veřejnost.
 • Věnuje se základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě.
Sylabus M12
Nabízené testovací platformy:

Windows Defender, Internet Explorer (MS Office 2013)

Středně obtížný, převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů,
 • základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů.
Sylabus M13
Nabízené testovací platformy:

Project Libre 1.5

Mírně obtížný, převážně praktický modul určený pro širokou veřejnost.
 • Zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu.
Sylabus M14
Nabízené testovací platformy:

Google Drive + Google Calendar

Praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů.
Sylabus AM3
Nabízené testovací platformy:

MS Word 2013

Praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty.
Sylabus AM4
Nabízené testovací platformy:

MS Excel 2013

Praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání.
Sylabus AM5
Nabízené testovací platformy:

MS Access 2013

Praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost.
 • Zaměřen na přípravu pokročilých prezentací.
Sylabus AM6
Nabízené testovací platformy:

MS PowerPoint 2013

Středně obtížný, převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií,
 • principy archivace fotografií a práce s metadaty,
 • použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií.
Sylabus DF1
Nabízené testovací platformy:

Zoner Photo Studio 16

Praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi,
 • použití specializovaných grafických editorů,
 • práci s obrazovými vadami,
 • RAW formáty,
 • konverze souborových fotografických formátů a další.
Sylabus DF2
Nabízené testovací platformy:

Zoner Photo Studio 16

Středně obtížný, převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zaměřen na:
 • základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií,
 • používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu,
 • tvorbu prezentací a tisk fotografií.
Sylabus DF3
Nabízené testovací platformy:

Zoner Photo Studio 16

Podrobnější informace najdete na oficiálních stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz


NAPIŠTE NÁM SVÉ POŽADAVKY


OBJEDNEJTE SE NA ZKOUŠKU ECDL


SoftGate, s. r. o.

IČ: 28762908
DIČ: CZ28762908
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové
 
VÁŽNÍ 531 – SKLADIŠTNÍ OBLAST
500 03 Hradec Králové